Eerstvolgende les

13 december 2022
Herhalingsles
Letsels en ziekten met gevolgen voor de circulatie

Bekijk volledige agenda
Oefenlocatie

Dorpshuis Ons Dorpsleven
Poelvoordestraat 3
4431 BP 's-Gravenpolder

Lidmaatschap

Leden van onze vereniging volgen ieder jaar de herhalingslessen. Per jaar worden er 8 herhalingslessen gegeven.

Het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt automatisch verlengd. De kosten van het lidmaatschap bedragen €49,00 per jaar. Dit is inclusief diplomaverlenging en een bakje koffie / thee in de pauze.

Ieder jaar wordt in maart een competentietoets afgenomen om de vaardigheden van de leden te testen. Van leden die deze toets niet doorlopen, of onvoldoende afronden, wordt het diploma niet verlengd en daarbij ook uitgeschreven van onze vereniging.

Jaarlijks wordt er een ledenvergadering gehouden, waarin de financiën worden besproken en bestuursleden worden gekozen/herkozen. Ook andere punten van organisatorische aard worden besproken. Na het officiële gedeelte is er altijd een gezellig samenzijn, al dan niet in de vorm van een spel, om het seizoen af te sluiten.

Heeft u een EHBO diploma en wilt u jaarlijks uw vaardigheden op peil houden en zo uw diploma geldig houden? Schrijf u dan in bij onze vereniging.

Inschrijfformulier

  Naam*
  Adres*
  Postcode*
  Woonplaats*
  Tel. nummer*
  E-mailadres*
  Diplomanummer*
  Vervaldatum diploma*
  Vragen / Opmerkingen*